Мрамор

Мраморът е метаморфно образование от варовика в резултат на вулканична дейност при високо налягане и температура под повърхността на Земята. Оцветяването варира от чисто бяло да изключително разнообразни цветни нюанси.

Разделя се на четири групи:
– Група А: Солиден мрамор с благоприятни и устойчиви качества за работа.
– Група Б: Тази група мрамори са идентични като предходната, но са с по-малко благоприятни качества за работа, могат да имат природни грапавини , които трябва да се запълнят с лепило.
– Група С: Мрамори с различни качествени варианти при обработка. Геоложки пукнатини, кухини, жилки и други такива са често срещани. Стандартен метод при заличаване на тези недостатъци е да се запълнят, залепят или циментират.
– Група Д: Тази група е сходна с предходната, но мраморите, числящи се към нея, са с много повече естествени недостатъци и изискващи много повече външна намеса за отстраняването им. Тази група мрамори е наситена най-много цветово и заради декоративната си стойност е по-скъпа от другите.