Травертин

Травертинът често е използван като строителен материал в Италия. Римските залежи от травертин са били основни при изграждането на храмове, акведукти, монументи, бани и амфитеатри, какъвто е Колизеумът, най-голямото здание, изградено предимно от травертин.

Травертинът е един от естествените камъни, които се използват за павиране на вътрешни дворове и градински пътеки. Понякога е известен също като травертин-варовик и като травертин-мрамор. Това са едни и същи камъни, въпреки, че травертинът се класифицира предимно като варовик, а не като мрамор. Камъкът се характеризира с малки дупки и неравна повърхност. Въпреки, че тези характеристики на камъка са естествени, те предполагат по-бързото износване с течение на времето. Някои майстори използват циментов разтвор, за да запълнят дупките и грапавините, а някои оставят дупките незапълнени. Травертинът може да се поръча „запълнен” и „незапълнен”. Съществува възможност той да се полира до гладка повърхност, варираща цветово от сив до коралово- червен. Травертинът най-често може да се намери на пазара на размер като плочи за настилка.Той е най-често срещаният материал в съвременната архитектура. В повечето случаи се използва за фасади, стенни облицовки и подови настилки.